Het ontstaan van de Clans en de Camarilla

Het begon allemaal, zo wordt verteld, met de eerste moordenaar: Kaïn (of Caine). Voor zijn gruwelijke misdaad werd hij vervloekt door God en moest hij voor altijd over de aarde zwerven, verafschuwd en gevreesd door de mensen. Bloed was zijn schuld en bloed was zijn straf. Hij was de eerste vampier. (Of zo vertelt de mythe, maar velen nemen dit niet letterlijk natuurlijk. En de Kindred uit niet-westerse regio’s vertellen andere oorsprongsmythes)

Kaïn creeerde drie (of vijf, beweren sommigen) andere vampieren (de tweede generatie), en zij creëerden er op hun beurt weer dertien (of 30 volgens sommige bronnen). Die dertien worden meestal Antediluvians (letterlijk: ‘van voor de Zondvloed’), of de Derde Generatie genoemd, en ieder van hen ligt aan de basis van een machtige Clan van afstammelingen, iedere volgende generatie iets zwakker dan de vorige.

Kaïns bloed werd met het vorderen van de eeuwen steeds zwakker en hij zakte weg in “torpor” (een diepe, comateuze slaap). Zonder hun leider om hen in toom te houden, verspreidden de jongere vampieren zich over de hele wereld.

In de Middeleeuwen regeerden de Kindred met harde hand over de mensen. Ze terroriseerden de bange bevolking, en zij leefden in weelderige luxe terwijl hun onderdanen regelmatig door ziektes en hongersnood werden geteisterd. Maar deze gewetensloze heersers hadden 1 ding over het hoofd gezien in hun ijdelheid: door de enorme bevolkingsgroei hadden de tot dan toe onderdrukte “Kine” (zoals de gewone stervelingen worden genoemd) een veel grotere macht gekregen. Hoewel de individuele mensen natuurlijk nog steeds geen enkele bedreiging vormden voor een vampier, was hun aantal zo groot geworden dat ze in groepen wel degelijk weerstand konden bieden aan hun onderdrukkers. Onder leiding van de sterkste organisatie van die tijd, de kerk, kwamen ze in opstand en ze probeerden de monsters te vernietigen. Vele vampieren stierven in het vuur van de Inquisitie of werden door woedende dorpelingen uit elkaar gescheurd.

De weinige overlevenden besloten om zich terug te trekken uit de mensenwereld en verder te leven achter een grote Maskerade. Ze zouden zich voortaan voordoen als mensen en de Kine van achter de schermen besturen. Zeven clans verenigden zich in een groep (Sekte) die zich de Camarilla noemde en die geleid werd door de machtigste vampieren. De Camarilla werd formeel opgericht in Milaan, in 1493. Ze spraken af deze Maskerade voor altijd te beschermen en in stand te houden. Omdat het geheugen van de mensheid meestal niet veel langer duurt dan één generatie,
waren de verhalen over vampieren al na enige tijd al veranderd in mythen en legenden en toen de eeuw van de rede zijn intrede deed (de 18de eeuw), werden dit soort legenden afgedaan als achterlijk bijgeloof.

De Camarilla

Toen in de Middeleeuwen grote aantallen vampieren door de Inquisitie gedood werden, en er bovendien nog een groep Anarchs bezig was de Elders van de verschillende Clans uit te moorden, verenigden zeven Clans zich in een organisatie die het voortbestaan van de vampieren moest waarborgen door een grote Maskerade op te houden. In een tijd als deze, waarin geen vampier zeker was of hij de volgende nacht nog zou halen, kwamen oude vijanden bij elkaar en ze stelden een serie van regels op waaraan alle vampieren zich zouden moeten houden.

De Clans die besloten zich bij de Camarilla aan te sluiten waren: Nosferatu, Malkavian, Tremere, Ventrue, Toreador, Brujah en Gangrel. (Recentelijk is Clan Gangrel gedeeltelijk uit de Camarilla gestapt. Maar anderzijds hebben de schismatische Assamites zich bij de Camarilla aangesloten). Op een grote vergadering van vampieren (de Convention of Thorns, in 1493) werden afspraken gemaakt over hoe de macht verdeeld zou worden binnen de Camarilla en welke regels er gesteld zouden worden. Er werd besloten dat de grondslag waarop deze regels gebaseerd zouden worden de legendarische Tradities waren, die Kaïn zelf volgens de legende aan zijn nageslacht had gegeven (anderen fluisteren dat de Tradities door de Elders zijn bedacht om de jongere vampieren onder de duim te houden.

Het ontstaan van de Clans en de Camarilla

Het begon allemaal, zo wordt verteld, met de eerste moordenaar: Kaïn (of Caine). Voor zijn gruwelijke misdaad werd hij vervloekt door God en moest hij voor altijd over de aarde zwerven, verafschuwd en gevreesd door de mensen. Bloed was zijn schuld en bloed was zijn straf. Hij was de eerste vampier. (Of zo vertelt de mythe, maar velen nemen dit niet letterlijk natuurlijk. En de Kindred uit niet-westerse regio’s vertellen andere oorsprongsmythes)

Kaïn creeerde drie (of vijf, beweren sommigen) andere vampieren (de tweede generatie), en zij creëerden er op hun beurt weer dertien (of 30 volgens sommige bronnen). Die dertien worden meestal Antediluvians (letterlijk: ‘van voor de Zondvloed’), of de Derde Generatie genoemd, en ieder van hen ligt aan de basis van een machtige Clan van afstammelingen, iedere volgende generatie iets zwakker dan de vorige.

Kaïns bloed werd met het vorderen van de eeuwen steeds zwakker en hij zakte weg in “torpor” (een diepe, comateuze slaap). Zonder hun leider om hen in toom te houden, verspreidden de jongere vampieren zich over de hele wereld.

In de Middeleeuwen regeerden de Kindred met harde hand over de mensen. Ze terroriseerden de bange bevolking, en zij leefden in weelderige luxe terwijl hun onderdanen regelmatig door ziektes en hongersnood werden geteisterd. Maar deze gewetensloze heersers hadden 1 ding over het hoofd gezien in hun ijdelheid: door de enorme bevolkingsgroei hadden de tot dan toe onderdrukte “Kine” (zoals de gewone stervelingen worden genoemd) een veel grotere macht gekregen. Hoewel de individuele mensen natuurlijk nog steeds geen enkele bedreiging vormden voor een vampier, was hun aantal zo groot geworden dat ze in groepen wel degelijk weerstand konden bieden aan hun onderdrukkers. Onder leiding van de sterkste organisatie van die tijd, de kerk, kwamen ze in opstand en ze probeerden de monsters te vernietigen. Vele vampieren stierven in het vuur van de Inquisitie of werden door woedende dorpelingen uit elkaar gescheurd.

De weinige overlevenden besloten om zich terug te trekken uit de mensenwereld en verder te leven achter een grote Maskerade. Ze zouden zich voortaan voordoen als mensen en de Kine van achter de schermen besturen. Zeven clans verenigden zich in een groep (Sekte) die zich de Camarilla noemde en die geleid werd door de machtigste vampieren. De Camarilla werd formeel opgericht in Milaan, in 1493. Ze spraken af deze Maskerade voor altijd te beschermen en in stand te houden. Omdat het geheugen van de mensheid meestal niet veel langer duurt dan één generatie,
waren de verhalen over vampieren al na enige tijd al veranderd in mythen en legenden en toen de eeuw van de rede zijn intrede deed (de 18de eeuw), werden dit soort legenden afgedaan als achterlijk bijgeloof.

De Camarilla

Toen in de Middeleeuwen grote aantallen vampieren door de Inquisitie gedood werden, en er bovendien nog een groep Anarchs bezig was de Elders van de verschillende Clans uit te moorden, verenigden zeven Clans zich in een organisatie die het voortbestaan van de vampieren moest waarborgen door een grote Maskerade op te houden. In een tijd als deze, waarin geen vampier zeker was of hij de volgende nacht nog zou halen, kwamen oude vijanden bij elkaar en ze stelden een serie van regels op waaraan alle vampieren zich zouden moeten houden.

De Clans die besloten zich bij de Camarilla aan te sluiten waren: Nosferatu, Malkavian, Tremere, Ventrue, Toreador, Brujah en Gangrel. (Recentelijk is Clan Gangrel gedeeltelijk uit de Camarilla gestapt. Maar anderzijds hebben de schismatische Assamites zich bij de Camarilla aangesloten). Op een grote vergadering van vampieren (de Convention of Thorns, in 1493) werden afspraken gemaakt over hoe de macht verdeeld zou worden binnen de Camarilla en welke regels er gesteld zouden worden. Er werd besloten dat de grondslag waarop deze regels gebaseerd zouden worden de legendarische Tradities waren, die Kaïn zelf volgens de legende aan zijn nageslacht had gegeven (anderen fluisteren dat de Tradities door de Elders zijn bedacht om de jongere vampieren onder de duim te houden.