De Zes Tradities van de Camarilla


De 1e Traditie:   de Maskerade

Gij zult uwen natuur niet openbaren aan diegenen die niet van het bloed zijn. Dit zal uw recht op het Bloed verspelen.


De 2de Traditie:   het Domein

Uw domein is uw eigen verantwoordelijkheid. Alle and’ren zullen u respecteren wanneer zij daarbinnen zijn en zij zullen uw woord niet tegenspreken.


De 3de Traditie:   het Nageslacht

Gij zult slechts een ander van uw bloed creëren met het goedvinden van uw Oudste. Zoudt gij tegen deze Traditie zondigen, dan zullen zowel u als uw nageslacht gedood worden.


De 4de Traditie:   Verantwoordelijkheid

Zij die gij creëert zijn uw eigen kind’ren. Tot de tijd dat uw nageslacht wordt vrijgelaten zult gij hen in alles gebieden. De zonden van uw nageslacht zijn de uwe.


De 5de Traditie:   Gastvrijheid

Eerbiedigt eenieders domein. Wanneer u naar een andere stad gaat zult gij u presenteren aan diegeen die daar regeert. Zonder diens woord van acceptatie bent gij niets.

De 6de Traditie:   Vernietiging

Gij zult uwen natuur niet openbaren aan diegenen die niet van het bloed zijn. Dit zal u het recht op het Bloed verspelen.
 

De Zes Tradities van de Camarilla


De eerste Traditie:    de Maskerade

Gij zult uwen natuur niet openbaren aan diegenen die niet van het bloed zijn. Dit zal uw recht op het Bloed verspelen.


De tweede Traditie:    het Domein

Uw domein is uw eigen verantwoordelijkheid. Alle and’ren zullen u respecteren wanneer zij daarbinnen zijn en zij zullen uw woord niet tegenspreken.


De derde Traditie:    het Nageslacht

Gij zult slechts een ander van uw bloed creëren met het goedvinden van uw Oudste. Zoudt gij tegen deze Traditie zondigen, dan zullen zowel u als uw nageslacht gedood worden.


De vierde Traditie:    Verantwoordelijkheid

Zij die gij creëert zijn uw eigen kind’ren. Tot de tijd dat uw nageslacht wordt vrijgelaten zult gij hen in alles gebieden. De zonden van uw nageslacht zijn de uwe.


De vijfde Traditie:    Gastvrijheid

Eerbiedigt eenieders domein. Wanneer u naar een andere stad gaat zult gij u presenteren aan diegeen die daar regeert. Zonder diens woord van acceptatie bent gij niets.

De zesde Traditie:    Vernietiging

Gij zult uwen natuur niet openbaren aan diegenen die niet van het bloed zijn. Dit zal u het recht op het Bloed verspelen.