De structuur van de Camarilla.

Inner circle

Aan de top van de gigantische machtspyramide van de Camarilla staat de Inner Circle, een vergadering waarbij iedere Clan wordt vertegenwoordigd door haar oudste, nog actieve lid. Zij komen iedere 13 jaar bijeen, vroeger in Venetië, sinds 1998 in Gent, en hun belangrijkste taak is het benoemen van zogenoemde Justicars.

Justicars

De door de Inner Circle aangewezen Justicars zijn de rechters van de Sekte. In hun handen ligt de werkelijke macht, en zij mogen beslissen over leven en dood van iedere Kindred, behalve van de leden van de Inner Circle. Alleen een Justicar mag een Conclaaf bij elkaar roepen, een grote bijeenkomst van kindred om belangrijke zaken te beslissen.

Archons

De Justicars hebben een groep loyale Kindred die Archons genoemd worden tot hun beschikking. Deze functioneren als de ogen, oren en vuisten van de Justicar en zij worden door de meeste Princes en Primogen dan ook met groot respect behandeld, al was het maar omdat er achter hen een hele grote poppenspeler aan de touwtjes trekt.

De prins

De gehele wereld is ingedeeld in zogenaamde Domeinen, meestal gecentreerd rond een stedelijk gebied. De hoogste macht binnen een Domein wordt belichaamd door de Prins. Hij mag de jachtgronden toewijzen en het recht verlenen om de vampier-gemeenschap uit te breiden. Ook is hij de enige die de Blood Hunt mag afkondigen binnen een stad. Meestal wordt de Prins bijgestaan door een Raad van Primogens (meestal 1 vertegenwoordiger van iedere Camarilla-clan), die hem van advies mogen voorzien. Het ligt aan de macht van de Prins hoeveel rekening hij met dat advies moet houden.

De Prins wordt ook bijgestaan door zijn Hof:

De Hofmeier of Stadhouder: een soort vice-president /grootvizier, die bij afwezigheid van de Prins diens taken waarneemt. Hij is tevens de Behoeder van het Elysium, en beschermt de Maskerade , en dwingt respect af voor de regels van het Eysium, de neutrale ontmoetingplaats van de Kindred. Hij wordt in deze laatste functie vaak bijgestaan door een assistent: de nomenclator.

De Baljuw: die de Tradities moet handhaven en de veiligheid van het Domein beschermen. Hij maakt ook onverbiddelijk jacht op ongewenste Kindred, neonates die zonder toestemming zijn geëmbraced, dunbloedigen van de 14de of 15de generatie, caitiffs … Zijn assistenten worden Schouten genoemd.

De Hoeder van het Decorum: die de Harpijen leidt en instaat voor het doen naleven van de etiquette, en het bijhouden van de ‘boons’ (plechtige beloftes voor een wederdienst, schuldbekentenissen, IOU’s).

De structuur van de Camarilla.

Inner circle

Aan de top van de gigantische machtspyramide van de Camarilla staat de Inner Circle, een vergadering waarbij iedere Clan wordt vertegenwoordigd door haar oudste, nog actieve lid. Zij komen iedere 13 jaar bijeen, vroeger in Venetië, sinds 1998 in Gent, en hun belangrijkste taak is het benoemen van zogenoemde Justicars.

Justicars

De door de Inner Circle aangewezen Justicars zijn de rechters van de Sekte. In hun handen ligt de werkelijke macht, en zij mogen beslissen over leven en dood van iedere Kindred, behalve van de leden van de Inner Circle. Alleen een Justicar mag een Conclaaf bij elkaar roepen, een grote bijeenkomst van kindred om belangrijke zaken te beslissen.

Archons

De Justicars hebben een groep loyale Kindred die Archons genoemd worden tot hun beschikking. Deze functioneren als de ogen, oren en vuisten van de Justicar en zij worden door de meeste Princes en Primogen dan ook met groot respect behandeld, al was het maar omdat er achter hen een hele grote poppenspeler aan de touwtjes trekt.

De prins

De gehele wereld is ingedeeld in zogenaamde Domeinen, meestal gecentreerd rond een stedelijk gebied. De hoogste macht binnen een Domein wordt belichaamd door de Prins. Hij mag de jachtgronden toewijzen en het recht verlenen om de vampier-gemeenschap uit te breiden. Ook is hij de enige die de Blood Hunt mag afkondigen binnen een stad. Meestal wordt de Prins bijgestaan door een Raad van Primogens (meestal 1 vertegenwoordiger van iedere Camarilla-clan), die hem van advies mogen voorzien. Het ligt aan de macht van de Prins hoeveel rekening hij met dat advies moet houden.

De Prins wordt ook bijgestaan door zijn Hof:

De Hofmeier of Stadhouder: een soort vice-president /grootvizier, die bij afwezigheid van de Prins diens taken waarneemt. Hij is tevens de Behoeder van het Elysium, en beschermt de Maskerade , en dwingt respect af voor de regels van het Eysium, de neutrale ontmoetingplaats van de Kindred. Hij wordt in deze laatste functie vaak bijgestaan door een assistent: de nomenclator.

De Baljuw: die de Tradities moet handhaven en de veiligheid van het Domein beschermen. Hij maakt ook onverbiddelijk jacht op ongewenste Kindred, neonates die zonder toestemming zijn geëmbraced, dunbloedigen van de 14de of 15de generatie, caitiffs … Zijn assistenten worden Schouten genoemd.

De Hoeder van het Decorum: die de Harpijen leidt en instaat voor het doen naleven van de etiquette, en het bijhouden van de ‘boons’ (plechtige beloftes voor een wederdienst, schuldbekentenissen, IOU’s).